Okuma Süresi: < 1 dakika

SERHAT DERNEĞİ GENEL KURUL

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.01.2024 günü saat: 18.30 Esenevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:180 A Ümraniye/İstanbul adresimizdeki dernek merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 31.01.2024 günü aynı yer ve saatte aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Divan heyetinin teşekkülü,
  3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Yönetim Kurulunun İbrası,
  4. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  5. Yönetim kuruluna menkul ve gayrimenkul alım ve satımı, hibe alma ve verme, alternatif çözüm yollarına müracaat etme ve uzlaşma hususlarında yetki verilmesi,
  6. Tüzük değişikliği
  7. Dilek ve temenniler,
  8. Kapanış.